L'EDAT ANTIGA

QUAN COMENÇA? Aproximadament al 3.300 aC.

QUÈ VA PASSAR? Apareix l’escriptura.

FINS QUAN? Acaba al 476 dC, amb la caiguda de l’imperi Romà d’Occident.

L’Edat Antiga és el període de la Història que situem entre la Prehistòria i l’Edat Mitjana. Has de saber, però, que aquest moment històric no va començar al mateix temps a tot arreu, ja que cada poble va arribar a aquest període a ritmes diferents.

De la mateixa manera, tampoc disposem d’una data exacta per assenyalar el seu inici, doncs mentre unes cultures podien estar entrant en aquest període, altres encara mantenien els costums i tecnologies d’èpoques més antigues.

En termes generals considerem que l’Edat Antiga va començar al voltant del 3.300 aC, amb l’aparició de l’escriptura i el desenvolupament de les ciutats i la civilització.

Què va passar durant l'Edat Antiga?

LES PRIMERES CIVILITZACIONS

Durant l’Edat Antiga es varen construir ciutats que poc a poc varen anar creixent i que varen esdevenir el bressol de la cultura.

Les ciutats en expansió varen portar a l’aparició de les primeres civilitzacions a diverses regions del món. Algunes de les més antigues i importants varen ser:

  • La civilització sumèria de Mesopotàmia
  • La civilització egípcia de l’antic Egipte
  • I les civilitzacions del voltant del Mediterrani com la Grega i la Romana, entre d’altres.
LA SOCIETAT S'ORGANITZA

Amb l’augment de la població va sorgir la necessitat de la seva organització i del seu govern.

Les societats d’aquest període acostumaven  a organitzar-se en forma de jerarquia. És a dir, uns pocs eren els qui gaudien de poder i riqueses i eren els qui manaven i controlaven a tota la resta de la població.

Al llarg de l’Edat Antiga varen aparèixer diferents formes de govern, des de monarquies i imperis, governades per reis i emperadors, fins a democràcies, on els ciutadans escollien els seus representants.

CREIX EL COMERÇ

Poc a poc es varen començar a aconseguir excedents de producció, el que va permetre començar a fer intercanvi de béns amb els pobles i ciutats més propers.

Amb el pas del temps, per fer més fàcil i àgil aquest intercanvi, es varen inventar les monedes.

S'INVENTA L'ESCRIPTURA

Amb l’augment de població i dels recursos, va sorgir la necessitat de fer registres dels béns i riqueses disponibles, com ara la quantitat de blat obtinguda durant la collita. Aquesta necessitat va donar lloc a la invenció dels primers sistemes d’escriptura.

Amb l’aparició de l’escriptura, també es varen poder començar a enregistrar fets històrics com els noms dels reis o esdeveniments importants.

PROGRESSOS TECNOLÒGICS I ARTESANALS

Hi va haver un gran progrés en les tècniques de construcció que van permetre l’edificació de millors immobles i d’estructures de gran importància com els regadius pels camps de conreu.

També es va avançar molt en les tècniques artesanals les quals van permetre la creació i la millora d’instruments, materials i eines de tota mena: eines de conreu, estris per a la cuina, mobiliaris, armes i armadures, teixits, robes…

DESENVOLUPAMENT DE LA CULTURA

Homes i dones varen començar a fixar-se cada vegada més en els seus entorns per tal de donar resposta al funcionament del món. Gràcies a les seves indagacions es varen produir molts dels avenços en els camps de les ciències i les matemàtiques.

A través de l’observació del món natural, els humans varen començar a fer-se preguntes importants com “l’origen de les coses” o “la finalitat de la humanitat”. D’aquesta manera varen sorgir les primeres creences religioses, així com el raonament i la filosofia.

Els pobles i ciutats varen créixer tant que aviat es va veure palesa la necessitat de preservar l’ordre i de regular els comportaments de la gent a través de lleis que havien de ser respectades per tots els ciutadans.

TEMPS DE GUERRA

L’anàlisi de les troballes ens indica que durant el Neolític ja hi havien confictes entre tribus. Però no va ser fins al domini de la metal·lúrgia, durant l’edat dels metalls, que es varen començar a lluitar grans guerres.

Seguint els passos dels seus predecessors, les civilitzacions de l’Edat Antiga varen fer servir els avenços tecnològics que tenien al seu abast per crear armes i armadures cada vegada més potents, convertitnt la guerra en un art i en un ofici. 

Civilitzacions de l'Edat Antiga