EL TEMPS I EL CLIMA

La pluja, les temperatures, la humitat… són factors del temps i del clima.

Però, i doncs, quina diferència hi ha entre aquests dos termes?

Quan parlem del temps ens referim a les condicions atmosfèriques com la temperatura, la humitat, la pressió i les precipitacions, que ocorren en un lloc i moment determinats.

En canvi, quan parlem del clima ens referim als patrons i tendències de les condicions atmosfèriques a llarg termini en una regió determinada.