CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL

El racó dels alumnes: continguts i activitats

herd-beautiful-zebras-grass-covered-fields-near-hill-forest

ELS ÉSSERS VIUS

Les funcions vitals | Les cèl·lules | Éssers vius unicel·lulars | Éssers vius pluriel·lulars | Els virus | L’organització dels éssers vius | Els ecosistemes | Les xarxes i cadenes tròfiques

wheat-growing-field

LES PLANTES

Classificació de les plantes | Parts de les plantes | La nutrició | La relació | La reproducció

Animals portada

ELS ANIMALS

Els animals vertebrats | Els animals invertebrats

group-happy-children

ELS HUMANS

La funció de nutrició | La funció de relació: els sentits | L’aparell locomotor

renewable-energy-background-with-green-energy-as-wind-turbines-solar-panels

MATÈRIA I ENERGIA

La matèria i els materials | L’energia

2149333330

LA FORÇA I LES MÀQUINES

La força | Les màquines