ELS SENTITS

Els sentits ens donen informació sobre el nostre entorn i ens ajuden a desenvolupar-nos.

Els òrgans dels sentits transformen la informació que rebem de l’exterior en senyals nerviosos. Aquests senyals són enviats a través dels nervis fins al cervell, el qual processa la informació i produeix les sensacions.

Els sentits són essencials per poder dur a terme la funció de relació. Tots ells treballen conjuntament per proporcionar-nos una comprensió completa i rica del nostre entorn i dels estímuls que ens envolten.

Els humans tenim cinc sentits principals que ens permeten percebre i interactuar amb el món que ens envolta: el gust, l’olfacte el tacte, la vista, i l’oïda.

A més dels cinc sentits principals, també hi ha altres sentits com el de l’equilibri (vestibular) i el de la pròpia percepció (propriocepció), el qual ens ajuda a saber la posició del nostre cos.