ELS SENTITS

Activitats

1. El gust:

2. L’ofacte:

3.El tacte:

4. La vista:

5. L’oïda: