LA VISTA

La vista és el sentit que ens dona informació sobre el que veiem. Amb la seva ajuda podem saber els colors de les coses, les seves formes, les mides i les distàncies.

L’òrgan de la vista és l’ull. L’ull té uns quants elements externs que l’ajuden a protegir-se de l’exterior:

  • Parpelles: tenim dues parpelles, la superior i la inferior. La superior, ens ajuda a mantenir el globus ocular humit.
  • Cella: les celles ens protegeixen els ulls de la suor i la brutícia.
  • Pestanyes: les pestanyes ens protegeixen de l’entrada de cossos estranys com la pols.
  • Iris: és un múscul que s’encarrega d’obrir i tancar la pupil·la i regula la llum que entra dins l’ull.
  • Lacrimal: és la glàndula que secreta les llàgrimes. Ens manté l’ull humit i ens permet excretar coses que puguin entrar accidentalment.

Cella

Pestanyes

Parpella

Iris

Lacrimal

Còrnia

Cristal·lí

Pupil·la

Nervi òptic

Retina

Per dins l’ull disposa d’un mecanisme elaborat que ens permet captar la informació de l’exterior i transformar-la en imatges. Les seves parts principals són:

  • Còrnia: és una capa de teixit que protegeix l’ull.
  • Cristal·lí: té la funció de lupa. És com una lent de contacte i projecta les imatges al fons de l’ull com en un cinema.
  • Pupil·la: és el forat per on entra la llum.
  • Retina: funciona com la pantalla del cinema. Està connectada al nervi òptic, que envia les imatges al cervell.
  • Nervi òptic: és l’encarregat d’enviar els senyals al cervell perquè les processi.

La vista funciona de la següent manera:

La llum entra per la còrnia, travessa la pupil·la i el cristal·lí i arriba a la retina. La retina està connectada amb el nervi òptic, el qual s’encarrega d’enviar la informació captada fins al cervell, que és qui finalment ens mostra les imatges.