EL CLIMA

Recorda! Quan parlem del clima ens referim als patrons i tendències de les condicions atmosfèriques a llarg termini en una regió determinada.