ELS ELEMENTS DEL CLIMA

LATITUD

És la distància des d’un punt fins a l’equador.

Les regions properes a l’equador reben més rajos del sol i, per tant, tendeixen a ser més càlides, mentre que les regions properes als pols són més fredes.

ALTITUD

És l’altura d’un punt determinat respecte al nivell del mar.

A mesura que l’altitud augmenta, la temperatura disminueix. És per això que a dalt de les muntanyes hi acostuma a fer més fred que a les planes.

PROXIMITAT AL MAR

El mar tarda més temps a escalfar-se i refredar-se que la terra ferma, i això fa que entre el dia i la nit es generin brises que fan que les zones properes a la costa tinguin temperatures més moderades.

FORMES DE RELLEU

Són les formes de la superfície terrestre com les muntanyes, les valls, les planes... Les característiques del relleu poden afectar el clima de diferents maneres. Per exemple:

Les muntanyes solen ser llocs més freds i amb més precipitacions perquè són elevades i actuen com a barreres que atrapen els núvols.

Per altra banda, a les valls hi sol ocórrer un fenomen curiós: durant el dia solen ser més càlides que les muntanyes que les envolten, però durant la nit la circulació de l’aire fa que puguin arribar a ser més fredes que les muntanyes!

És la distància des d’un punt fins a l’equador.

Les regions properes a l’equador reben més rajos del sol i, per tant, tendeixen a ser més càlides, mentre que les regions properes als pols són més fredes.

És l’altura d’un punt determinat respecte al nivell del mar.

A mesura que l’altitud augmenta, la temperatura disminueix. És per això que a dalt de les muntanyes hi acostuma a fer més fred que a les planes.

El mar tarda més temps a escalfar-se i refredar-se que la terra ferma, i això fa que entre el dia i la nit es generin brises que fan que les zones properes a la costa tinguin temperatures més moderades.

Són les formes de la superfície terrestre com les muntanyes, les valls, les planes... Les característiques del relleu poden afectar el clima de diferents maneres. Per exemple:

Les muntanyes solen ser llocs més freds i amb més precipitacions perquè són elevades i actuen com a barreres que atrapen els núvols.

Per altra banda, a les valls hi sol ocórrer un fenomen curiós: durant el dia solen ser més càlides que les muntanyes que les envolten, però durant la nit la circulació de l’aire fa que puguin arribar a ser més fredes que les muntanyes!