LA FUNCIÓ DE REPRODUCCIÓ

Els éssers vius tenen la capacitat de crear nous éssers vius semblants a ells. Aquest procés es realitza a través de la funció de reproducció.

Aquesta funció la fan els aparells reproductors.

En el món dels éssers vius existeixen dues maneres de dur a terme la reproducció: de manera asexual i de manera sexual.

REPRODUCCIÓ ASEXUAL

  • Quan en la reproducció participa un sol individu.
  • És el cas dels éssers unicel·lulars com les bactèries, d’algunes plantes com el gerani reproduït a través d’un esqueix, i d’alguns animals com l’estrella de mar.

REPRODUCCIÓ SEXUAL

  • Quan participen dos individus.
  • És el cas de la majoria de plantes i animals.