L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ

L’aparell reproductor masculí s’encarrega de produir les cèl·lules reproductives masculines, els espermatozoides.

TESTICLES

URETRA

PENIS

PRÒSTATA

CONDUCTES DEFERENTS

VESÍCULES SEMINALS

BUFETA