L'APARELL DIGESTIU

L’aparell digestiu és el sistema d’òrgans que transforma els aliments en substàncies simples en un procés anomenat digestió. Un cop realitzada la digestió, l’organisme pot absorbir aquestes substàncies i fer-les servir per obtenir energia i matèria per al cos.

El procés de la digestió es realitza de la següent manera:

1. POSEM EL MENJAR A LA BOCA

A la boca les dents tallen i masteguen el menjar. La llengua barreja els aliments amb saliva, generada per les glàndules salivals, i els empeny cap a la faringe.

2. BAIXA PER L'ESÒFAG

L’esòfag serveix de conducte de pas pels aliments entre la faringe i l’estómac. Un cop ha arribat a l’esòfag, el menjar passa cap avall fins a l’estómac.

3. VA A L'ESTÓMAC

L’estómac tritura i barreja els aliments amb sucs gàstrics i els converteix en una massa anomenada quim.

4. PASSA A L'INTESTÍ PRIM

L’intestí prim és un tub llarg i prim, de més de 5 m de longitud. En ell es produeix la major part del procés de la digestió i l’absorció dels nutrients. El pàncrees i el fetge estan conectats a l’intestí prim i l’ajuden a disoldre el quim. L’intestí prim desemboca a l’intestí gros

  • El pàncrees produeix els sucs pancreàtics que faciliten la transformació dels aliments.
  • El fetge produeix i allibera substàncies digestives a l’intestí prim.
  • La vesícula biliar emmagatzema la bilis que produeix el fetge.

 

5. ARRIBA A L'INTESTÍ GROS

L’intestí gros és un tub ample d’1,5 m de longitud, situat a l’abdomen. A través de l’intestí gros s’absorbeix l’aigua, tant la que bebem com la que porten els aliments.

 

6. SURT A TRAVÉS DE L'ANUS

L’anus és la part final de l’intestí gros. Un cop absorbits els nutrients i l’aigua del menjar, el material sobrant del procés digestiu és excretat per l’anus.