L'APARELL REPRODUCTOR

Els aparells reproductors són els encarregats de produir i gestionar les cèl·lules necessàries per poder crear nous éssers vius.