LA GEOSFERA

La Terra, el planeta que trepitgem, no és una bola de roques uniformes. Si poguéssim fer un viatge al seu interior descobriríem que, a més d’augmentar la seva temperatura, els materials que aniriem trobant serien molt diferents: roques tan calentes que es poden deformar, roques foses com les que escupen els volcans, metalls líquids, metalls sòlids…

Anomenem geosfera al conjutn de capes rocoses que trobem de manera concèntrica dins la Terra. És a dir, a tota la part rocosa del planeta.

Tot i que es distingeixen clarament nivells diferents dins l’estructura de la Terra (escorça, mantell i nucli), les seves fronteres no estan del tot ben definides. Els canvis d’una capa a l’altra són progressius fent que en algunes zones les capes siguin més gruixudes i en altres més primes.

LA TERRA PER DINS

El nostre planeta per dins està format per diferents tipus de roques i minerals. Si poguessim viatjar al seu interior veuriem com la composició dels seus materials, la pressió i la temperatura van variant a mesura que ens endinsem. Aquestes diferències ens serveixen per identificar les diferents capes que té la Terra: l’escorça, el mantell i el nucli.

L'ESCORÇA

     L’escorça és la capa més externa i fina de la geosfera. Està formada per roques solides, minerals i el sòl.

     Hi ha dos tipus d’escorça:

  • La continental, o sima. Està formada per les muntanyes, els turons, el sòl que trepitgem i les roques que s’hi troben a sota. Mesura entre 30 i 50 km, tot i que a les zones muntanyoses més altes pot arribar fins als 80 km.
  • La oceànica, o sial. És la que es troba en els fons dels mars i oceans. Mesura entre 5 i 10 km.
EL MANTELL

     El mantell és la capa intermèdia de la geosfera, situada entre l’escorça i el nucli de la Terra.

     És la capa més gran de totes i suposa un 84% del total de la massa del nostre planeta.

     El mantell es divideix en dues parts:

  • El mantell superior. Comprèn la part més superior del mantell (just a sota de l’escorça) i una capa on es troben roques foses o en estat molt tou anomenada astenosfera. El mantell superior s’endinsa fins a 660 km dins la Terra.
  • El mantell inferior. En aquesta part les roques es tornen a solidificar. És la part més gran del mantell i s’esten fins a 2.900 km.