LA BIOSFERA

La biosfera és la capa que inclou tots els éssers vius del planeta Terra.

Per poder sobreviure i prosperar tots els éssers vius necessiten un hàbitat que reuneixi totes les condicions ambientals adequades.

Durant el procés de vida dels éssers vius, aquests es relacionen amb el medi que els envolta, donant lloc als ecosistemes.

Dins dels hàbitats i ecosistemes, els éssers vius s’alimenten uns dels altres per tal de poder prosperar i sobreviure, creant cadenes alimentàries o xarxes tròfiques.

HÀBITATS

     Perquè un ésser viu pugui sobreviure, és necessari que es donin unes condicions de vida concretes, és a dir, que hi hagi un hàbitat adequat.

     Per exemple, no podem esperar que un peix sobrevisqui fora de l’aigua, perquè no té cap mecanisme que li permeti mantenir-se amb vida fora d’aquesta. El peix necessita un hàbitat aquàtic amb unes condicions de temperatura, llum, oxigen, aliment, etc., que li permetin la seva supervivència.

     En el cas dels animals, en els seus hàbitats han de poder trobar menjar, aigua, refugi, espai i parelles per poder-se reproduir.

     En el cas de les plantes, els seus hàbitats han de tenir una combinació adequada de llum, aire, aigua i sòl.