LA BIOSFERA

Activitats

1. Llegeix aquesta situació i reflexiona:

La Júlia va veure una flor preciosa mentre caminava pel bosc i se’n va enamorar fins a tal punt que al dia següent va decidir tornar-hi amb una pala. Amb molta cura va desenterrar la flor i les seves arrels i la va col·locar en un test amb una mica de terra. Un cop a casa, la va posar al costat dels seus geranis i la va regar. Uns quants dies després, va veure que la planta començava a assecar-se fins que es va tornar li van caure els pètals i les fulles.

Pensa en tot el que has après sobre els hàbitats i raona: per què creus que es va morir la flor?

Resposta

La flor es va morir perquè la Júlia la va treure del seu hàbitat i no va pensar en les condicions específiques que la planta necessitava per sobreviure (el tipus de sòl, la quantitat d’aigua, la humitat de l’ambient…).

2. Sabries dir a quin tipus d’ecosistema viuen aquests peixos?

0%

ECOSISTEMES AQUÀTICS: Aigua dolça o salada?

1. La carpa...

2. La truita Arc de Sant Martí...

3. La sardina...

4. L'anguila...

5. L'esturió...

6. La piranya...

7. El salmó...

8. El peix pallasso...

9. El carpí daurat...

0%