PAISATGE DE PLANA

Les planes són grans extensions de terreny no gaire alt.

A les planes es solen construir la majoria de pobles i ciutats, per això en elles hi abunden els camins, les carreteres i les vies de ferrocarril.

També és on trobem la major part de les terres de conreu ja que és molt més fàcil fer-hi cultius.

Els elements més característics de la plana són:

TURONS

Els turons o puigs són petites elevacions del terreny en forma de muntanyes arrodonides.

LLACS I ESTANYS

Els llacs són grans extensions d’aigua envoltades de terra per totes bandes.

Un estany és una extensió d’aigua envoltada per terra, igual que un llac, però més petit.

Tot i que els llacs i els estanys són freqüents a les planes, també en podem trobar entre les muntanyes!

DEPRESSIONS

Una depressió és un terreny que es troba a menys altitud que els terrenys que l’envolten.

ALTIPLANS

Un altiplà és un terreny pla que es troba a una altitud considerable.