ELS PAISATGES

Activitats

1. Els tipus de paisatges:

2. Col·loca les parts del riu al lloc corresponent:

3. No perdis el nord! Fabrica una brúixola!

Per fabricar aquesta brúixola necessitaras:

  • Una agulla
  • Un imant
  • Una fulla
  • Una bassa o un pot ple d’aigua

Per fer funcionar la brúixola només has de fregar l’agulla amb l’imant. Després col·loca-la al damunt de la fulla i posa la fulla dins d’un pot amb aigua (o un bassal) i observa què passa.

La punta de l’agulla es mou buscant i assenyalant el nord!