EL RIU

Els rius són corrents d’aigua contínua que neixen a les muntanyes, circulen per les planes i acaben desembocant a altres rius, a llacs o al mar.

Afluent

Llac

Glacera

Desembocadura

Meandre

CURS ALT

CURS MITJÀ

CURS BAIX

Les característiques dels rius van canviant al llarg del seu recorregut.

CURS ALT

     El curs alt el trobem a les muntanyes, al naixement dels rius.


     Degut a la forta pendent de la muntanya l’aigua circula molt de pressa i arranca i arrossega pedres, sorra i altres materials erosionant el terreny.

 

CURS MITJÀ

     El curs mitjà del riu el trobem a les zones de plana.


     Com que el terreny és més pla l’aigua comença a circular amb menys velocitat. En aquest punt el riu ja no erosiona sinó que transporta els materials del curs alt.

CURS BAIX

     El curs baix el trobem al final del riu i a la seva desembocadura.


     Cap al final del riu l’aigua circula molt lentament i per això els materials que transporta es dipositen al seu pas. A vegades els materials s’acumulen i formen deltes.

Anomenem de maneres diferents els rius segons la forma de la seva desembocadura:

Quan el riu acaba el seu curs en el mar i no deixa sediments acumulats, desemboca en un forma d’estuari.

En canvi, si acumula sediments desemboca en forma de delta.