L'EDAT CONTEMPORÀNIA

QUAN COMENÇA? Al 1789 amb la Revolució Francesa.

QUÈ VA PASSAR? El poble de França es va rebel·lar contra el seu monarca, Lluís XVI, i els estaments privilegiats que l’oprimien a base d’impostos i d’abusos de poder.

FINS QUAN? Fins l’actualitat.

Què ha passat durant l'Edat Contemporània?

REVOLUCIONS I GUERRES

La Revolució Francesa va ser la rebel·lió del poble de França contra el seu monarca i la noblesa a causa del poder desmesurat que aquests exercien sobre la població.

La Revolució Francesa va culminar amb la pujada al poder de Napoleó Bonaparte i amb la creació de l’Imperi Francès. L’intent de Napoleó de dominar tota Europa va portar a conflictes bèl·lics a molts punts del continent.

La Revolució Industrial va ser l’inici de l’ús de màquines a la indústria de la producció i la creació en massa de béns i va suposar un canvi revolucionari per al món.

CANVIS EN LA SOCIETAT

Durant l’Edat Contemporània la societat va deixar de dividir-se en estaments per passar a dividir-se en tres classes socials segons el nivell de riquesa de les persones:

La classe alta

Estava formada per les persones més riques de la societat, concretament per l’aristocràcia (les persones amb títols nobiliaris i grans extensions de terra) i la burgesia (els propietaris de les grans indústries i mines).

La classe mitja

Eren aquelles persones que no eren ni tan riques com les de la classe alta ni tan pobres com les de classe baixa. La formaven els comerciants, els petits empresaris i els professionals de carrera com els metges, els advocats o els funcionaris, entre d’altres.

Classe baixa

La classe baixa la formaven les persones més pobres de la societat: els obrers, també coneguts com a proletariat, i la població rural.

GRANS AVENÇOS TECNOLÒGICS

En aquest període de la Història hi han hagut avenços tecnològics sense precedents: l’electricitat, la telefonia, els vehicles de motor, la penicil·lina i Internet són alguns dels invents que han canviat el món.

LES GUERRES MUNDIALS I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

El segle XX va ser testimoni de dos conflictes mundials devastadors: les Guerres Mundials.

Aquestes guerres van involucrar molts països i van tenir un impacte enormement important en la Història del món.

Les Guerres Mundials van suposar una gran oportunitat per a les colònies per lluitar per a la seva independència.

Les dues superpotències vencedores de la segona Guerra Mundial (els Estats Units i la Unió Soviètica) tenien ideologies molt diferents i durant molts anys varen estar enfrontades en un conflicte conegut com la Guerra Freda.

ESPANYA DURANT LES GUERRES MUNDIALS

Espanya no va participar en cap de les Guerres Mundials i es va declarar neutral. Entre les dues grans guerres, però, va patir la seva pròpia guerra: la Guerra Civil.

La Guerra Civil va enfrontar els bàndols Republicans contra Franquistes i va culminar amb la victòria dels segons i amb el pas a una dictadura sota la direcció del seu lider, Francisco Franco.

REPTES DEL SEGLE XXI

Al llarg de l’Edat Contemporània han aparegut alguns desafiaments que com a societat hem d’afrontar i mirar de solucionar. Alguns d’aquests desafiaments són:

  • Els efectes negatius de la globalització
  • El treball infantil
  • El desarmament nuclear
  • El canvi climàtic
  • La fam en el món
  • La pobresa
  • Les guerres actuals