L'EDAT CONTEMPORÀNIA

QUAN COMENÇA? Al 1789 amb la Revolució Francesa.

QUÈ VA PASSAR? El poble de França es va rebel·lar contra el seu monarca, Lluís XVI, i els estaments privilegiats que l’oprimien a base d’impostos i d’abusos de poder.

FINS QUAN? Fins l’actualitat.

Què ha passat durant l'Edat Contemporània?

REVOLUCIONS I GUERRES

La Revolució Francesa va ser la rebel·lió del poble de França contra el seu monarca i la noblesa a causa del poder desmesurat que aquests exercien sobre la població.

 

La Revolució Francesa va culminar amb la pujada al poder de Napoleó Bonaparte i amb la creació de l’Imperi Francès. L’intent de Napoleó de dominar tota Europa va portar a conflictes bèl·lics a molts punts del continent.

 

 

La Revolució Industrial va ser l’inici de l’ús de màquines a la indústria de la producció i la creació en massa de béns i va suposar un canvi revolucionari per al món.

 

CANVIS EN LA SOCIETAT

Durant l’Edat Contemporània la societat va deixar de dividir-se en estaments per passar a dividir-se en tres classes socials segons el nivell de riquesa de les persones:

 

La classe alta

Estava formada per les persones més riques de la societat, concretament per l’aristocràcia (les persones amb títols nobiliaris i grans extensions de terra) i la burgesia (els propietaris de les grans indústries i mines).

 

La class mitja

Eren aquelles persones que no eren ni tan riques com les de la classe alta ni tan pobres com les de classe baixa. La formaven els petits comerciants i empresaris i professionals de carrera com els metges, els advocats o els funcionaris, entre d’altres.

 

Classe baixa

La classe baixa la formaven les persones més pobres de la societat: els obrers, també coneguts com a prolateriat, i la població rural.

 

GRANS AVENÇOS TECNOLÒGICS

En aquest període de la Història hi han hagut avenços tecnològics sense precedents: l’electricitat, la telefonia, els vehicles de motor, la penicil·lina i Internet són alguns dels invents que han canviat el món.

 

LES GUERRES MUNDIALS I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

El segle XX va ser testimoni de dos conflictes mundials devastadors: les Guerres Mundials.

Aquestes guerres van involucrar molts països i van tenir un impacte enormement important en la Història del món.

Les Guerres Mundials van suposar una gran oportunitat per a les colònies per lluitar per a la seva independència.

Les dues superpotències vencedores de la segona Guerra Mundial (els Estats Units i la Unió Soviètica) tenien ideologies molt diferents i durant molts anys varen estar enfrontades en un conflicte conegut com la Guerra Freda.

ESPANYA DURANT LES GUERRES MUNDIALS

Espanya no va participar en cap de les Guerres Mundials i es va declarar neutral. Entre les dues grans guerres, però, va patir la seva pròpia guerra: la Guerra Civil.

 

 

La Guerra Civil va enfrontar els bàndols Republicans contra Franquistes i va culminar amb la victòria dels segons i amb el pas a una dictadura sota la direcció del seu lider, Francisco Franco.

REPTES DEL SEGLE XXI

Al llarg de l’Edat Contemporània han aparegut alguns desafiaments que com a societat hem d’afrontar i mirar de solucionar. Alguns d’aquests desafiaments són:

 

  • Els efectes negatius de la globalització
  • El treball infantil
  • El desarmament nuclear
  • El canvi climàtic
  • La fam en el món
  • La pobresa
  • Les guerres actuals