L'EDAT CONTEMPORÀNIA

Activitats

1. Comprova el que has après sobre l’Edat Contemporània:

0%

L'Edat Contemporània

1. Quins paísos estaven enfrentats durant la Guerra Freda?

2. Què volia aconseguir Napoleó Bonaparte?

3. Amb quin bàndol va lluitar Espanya durant les dues Guerres Mundials?

4. Quins d'aquests invents són de l'Edat Contemporània?

5. Quines d'aquestes guerres van tenir lloc durant l'Edat Contemporània?

6. La Revolució Industrial va ser:

7. Com es va començar a dividir la societat a l'Edat Contemporània?

8. Contra qui va lluitar Espanya la Guerra Civil?

9. La Revolució Francesa va ser:

0%