L'EDAT CONTEMPORÀNIA

Activitats

1. Comprova el que has après sobre l’Edat Contemporània:

0%

L'Edat Contemporània

1. Com es va començar a dividir la societat a l'Edat Contemporània?

2. La Revolució Francesa va ser:

3. Què volia aconseguir Napoleó Bonaparte?

4. Quins d'aquests invents són de l'Edat Contemporània?

5. Quins paísos estaven enfrentats durant la Guerra Freda?

6. Quines d'aquestes guerres van tenir lloc durant l'Edat Contemporània?

7. Amb quin bàndol va lluitar Espanya durant les dues Guerres Mundials?

8. Contra qui va lluitar Espanya la Guerra Civil?

9. La Revolució Industrial va ser:

0%