LES MÀQUINES

T’imagines com seria fer tot aquest procés per fer pa sense l’ajuda de les màquines?

Les màquines ens faciliten els treballs i ens fan la vida més fàcil i còmode.

QUÈ ÉS UN TREBALL?

Imagina que estàs jugant amb una pilota. Quan llences la pilota a l’aire, estàs fent un treball.

En física, quan parlem de treball ens referim a fer servir la força per moure, aixecar, empènyer o estirar alguna cosa. Quan llences la pilota a l’aire, estàs aplicant una força per fer-la moure cap amunt i, per tant, estàs fent un treball.

COM FUNCIONEN?

Per poder funcionar les màquines necessiten una font d’energia. Aquesta font pot ser:

TIPUS DE MÀQUINES

Segons la seva complexitat, les màquines poden ser:

Les màquines simples es fan servir per construir màquines compostes.

LES MÀQUINES SIMPLES

Les màquines simples són:

LA PALANCA

EL PLA INCLINAT

EL CARGOL

LA FALCA

LA RODA I L'EIX

LA POLITJA

LES MÀQUINES COMPOSTES

Les màquines compostes són més complexes que les simples. Estan fetes a partir de màquines simples i d’altres components. Alguns d’aquests components poden ser:

MECÀNICS

El seu objectiu és convertir la força en moviment. Per exemple les rodes, les palanques, els eixos, els engranatges…

Anomenem mecanisme a la unió de varis components mecànics.

Mecanisme d’un rellotge.

ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

El seu objectiu és controlar i gestionar els senyals elèctrics de la màquina. Per exemple els llums, els xips, els sensors…

MOTORS

Moltes màquines compostes funcionen gràcies a un motor.


Els motors poden ser elèctrics, quan utilitzen electricitat per funcionar, o de combustió, quan fan servir algun combustible.