LA NUTRICIÓ

La funció de nutrició és el conjunt de processos que ens permeten utilitzar i transformar les substàncies que necessitem per a mantenir-nos vius.

És a dir, és aquella funció que ens permet aprofitar els nutrients que ens aporten els aliments per donar energia a les cèl·lules del nostre cos.

La porten a terme quatre aparells: el digestiu, el respiratori, el circulatori i l’excretor.