top of page

TIPUS DE FRASES

Quan ens comuniquem fem servir diferents tipus de frases en funció d'allò que volem transmetre.

 

Les oracions que formulem poden ser:

ENUNCIATIVES

Quan la nostra intenció és EXPLICAR alguna cosa.

Les coses que expliquem poden ser AFIRMATIVES (si) o NEGATIVES (no).

-Avui plou. 

-Avui no plou.

INTERROGATIVES

Quan la nostra intenció és PREGUNTAR alguna cosa.

Acostumen a anar acompanyades d'un interrogant (?)

-Quin temps fa avui?

IMPERATIVES

Quan la nostra intenció és DONAR ORDRES.

Igual que les frases exclamatives, a vegades acaben amb una exclamació (!).

-Agafa el paraigua.

-No trepitgis els bassals!

EXCLAMATIVES

Quan la nostra intenció és EXPRESSAR un estat d'ànim.

Acostumen a anar acompanyades d'una exclamació (!)

-Caram, com plou!

-Quina fred que fa!

ACTIVITATS

bottom of page