top of page

SUBJECTE I PREDICAT

Subjecte --> Indica qui fa l’acció del verb.

Predicat --> Indica què fa el subjecte a través d’un verb.

La Berta menja una poma.

En Joan llegeix un llibre d’Història.

La Júlia escriu un conte.

En Jaume juga a basquet.

RECORDA:

Els verbs expressen accions com.

ballar, cantar, jugar, menjar...

El subjecte i el predicat han de concordar.

Per exemple, no podem escriure un subjecte en plural amb un predicat en singular:​

La Joana i en Ramón va en bicicleta.

La Joana van en bicicleta.

La Joana va en bicicleta.

ACTIVITATS

bottom of page