EL PAISATGE DE PLANA

Les planes son grans extensions de terreny no gaire alt.

 

A les planes es solen construir la majoria de pobles i ciutats. També és on trobem la major part de les terres de conreu. 

Els elements més característics de la plana son:

TURÓ O PUJOL

Els turons o pujols son petites elevacions del terreny, com muntanyes arrodonides.

1/5

DEPRESSIÓ

Una depressió és un terreny que es troba a menys altitud que els terrenys que l’envolten.

LLAC, ESTANY I ESTANYOL

Els llacs son grans extensions d’aigua envoltades de terra per totes bandes.

Un estany és una extensió d’aigua envoltada per terra, igual que un llac, però més petit.

 

Un estanyol és un estany petit.

1/6

1/10

ALTIPLÀ

Un altiplà és un terreny pla que es troba a una altitud considerable.

1/6

TORNA A L'INICI