LA HIDROSFERA

Activitats

1. Posa’t a prova! Respon aquestes preguntes sobre l’aigua a la Terra:

0%

L'aigua a la Terra

1. L'aigua dels pous és...

2. L'aigua de les glaceres és...

3. Quin tipus d'aigua és més abundant a la Terra?

4. Hi ha més terra o més aigua al planeta Terra?

5. L'aigua dels guèisers és...

6. L'aigua dels rius és...

7. L'aigua dels llacs és...

8. On es troba la major part de l'aigua dolça?

9. L'aigua dels degotalls és...

10. Quin percentatge d'aigua està disponible per al consum humà?

0%

2. Esbrina si ho has après tot sobre els estats de l’aigua:

0%

Els estats de l'aigua

1. En quin estat es troba l'aigua dels núvols?

2. En quin estat es troba l'aigua de la neu?

3. En quin estat es troba l'aigua que transpiren les plantes?

4. En quin estat es troba l'aigua en una glacera?

5. En quin estat es troba l'aigua de la pluja?

6. En quin estat es troba el vapor d'aigua que surt de l'olla quan fem una sopa?

7. En quin estat es troba l'aigua que s'evapora del mar?

8. En quin estat es troba l'aigua en una font?

9. En quin estat es troba l'aigua en un iceberg?

10. En quin estat es troba l'aigua en un llac?

11. En quin estat es troba l'aigua en una piscina?

0%

3. Posa a prova el que has après sóbre el cicle de l’aigua:

0%

El cicle de l'aigua

1. Quin nom rep el segon pas del cicle de l'aigua? 2

2. El cicle de l'aigua comença quan ...................... escalfa les aigües de la Terra.

3. Quin nom rep el primer pas del cicle de l'aigua? 1

4. Quin nom rep el quart i últim pas del cicle de l'aigua? 4

5. Quin nom rep el tercer pas del cicle de l'aigua? 3

6. Les plantes alliberen aigua a l'atmosfera a través del procés de...

7. Quin nom reben els tres tipus de precipitació més comuns?

0%