MAPES I PLÀNOLS

     Vull anar d’excursió al bosc, agafo un plànol o un mapa?
     Quines diferències hi ha?
 
     Descobreix-les!
ELS PLÀNOLS

Un plànol és una representació sobre un pla d’una àrea petita com un edifici, un terreny, una població o una ciutat. Els plànols solen tenir petits detalls com els noms dels carrers i les places.

En els plànols trobem símbols que representen els elements dibuixats.

  • En el cas dels plànols de ciutats trobem símbols com el de parada d’autobús, hospital, museu, restaurant…
  • En el cas dels plànols d’edificis trobem símbols que representen el mobiliari com taules, portes, cadires, lavabos…
ELS MAPES

Els mapes són representacions planes d’un territori gran com un poble, una ciutat, un país o fins i tot del planeta sencer.

Hi ha diferents tipus de mapes, però els més habituals són els físics i els polítics.

Els mapes físics mostren el relleu d’un territori: les seves muntanyes, rius, planes, mars…

Els mapes polítics ens mostren les fronteres polítiques entre diferents territoris com pobles, ciutats, països, continents…

Altres tipus de mapes: econòmic, de carreteres, turístic, del temps

ELEMENTS DELS PLÀNOLS I ELS MAPES

ROSA DELS VENTS

Ens indica com estan representats els punts cardinals en el mapa.

TÍTOL

Ens dona informació sobre què hi ha representat en el plànol o mapa.

ESCALA

Ens serveix per calcular les distàncies reals representades en el plànol o mapa. Hi ha diferents tipus d’escales:

L'escala gràfica:

Si el rectangle mesura 1 cm, cada cm del mapa/plànol representa 10 m a la vida real.
 

L'escala numèrica:

Cada centímetre del mapa equival a 500.000 cm (5 Km) a la vida real.

LLEGENDA

En els mapes i plànols es fan servir símbols per representar diferents elements. A la llegenda trobem la informació necessària per poder entendre tota aquesta simbologia.