L'EDAT DELS METALLS

“La metal·lúrgia”

QUAN COMENÇA? Al 5.000 aC.

QUÈ VA PASSAR? Es descobreix com dominar els metalls amb la metal·lúrgia.

FINS QUAN? Acaba als voltants del 1.000 aC, per tant, es solapa amb l’Edat Antiga en molts llocs!

DOMINI DELS METALLS

Fa 7.000 anys, es a dir, cap al 5.000 aC, els humans varen aconseguir dominar els metalls.

 

Primer varen dominar el coure, i més tard el bronze (una aliatge de coure i estany) i finalment varen aconseguir dominar el ferro.

NOVES EINES

Amb els metalls dominats, es varen poder perfeccionar algunes eines que ja es coneixien, com les destrals, les aixades o les llances, i també es varen poder fabricar noves armes com les espases.

També es va inventar l’arada que amb l’ajuda dels animals servia per llaurar millor el camp.

Amb aquest auge d’inspiració també es varen inventar la roda i la vela, que varen servir per crear mitjans de transport com els carruatges i els vaixells.

ARTESANS

Durant l’edat dels metalls les feines es varen diversificar i varen començar a aparèixer els oficis i les artesanies

 

Un dels més important va ser la metal·lúrgia, que requeria de feines com l’extracció de metalls de les mines, el transport i el comerç dels artefactes produïts.

 

D’aquesta manera les feines es varen començar a repartir entre la població (agricultors, ramaders, teixidors, ferrers, comerciants…). Però no totes les feines varen resultar iguals, algunes com la metal·lúrgia, van permetre l’obtenció de molts més beneficis i riqueses que d’altres, fet que va causar que apareguessin les primeres desigualtats socials.

 

COMERÇ

Gràcies a l’aparició de les noves artesanies i a la perfecció de les tècniques d’agricultura i ramaderia (degut a les noves eines i a la millora del clima), els poblats de l’edat dels metalls varen començar a tenir excedents de producció, fet que els va permetre iniciar-se en el comerç d’aquests béns amb els pobles dels voltants.

 

Amb el pas del temps, i gràcies a la invenció de la roda i la vela, el comerç es va poder estendre a regions cada vegada més llunyanes.

ELS POBLATS

A mesura que creixen les poblacions, els poblats es feien cada vegada més grans. Amb la interacció entre pobles, varen començar a sorgir conflictes.

 

Per protegir-se dels enemics, els poblats varen començar a construir muralles al voltant de les seves cases, que també eren cada vegada més grans i sofisticades. 

CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES

Al principi de l’edat dels metalls es varen seguir construint monuments megalítics com els ja coneguts menhirs, dòlmens i cromlecs. Amb el pas del temps les construccions es varen començar a fer més grans i sofisticades com es pot veure en l’impresionant monument de Stonehenge.

A les illes de Mallorca i Menorca va aparèixer la cultura talaiòtica, una cultrura que va fer moltes construccions de pedra que avui dia encara perduren. Les més destacades eren les navetes i els talaiots.

Les navetes eren edificis en forma de vaixell invertit de grans dimensions i d’ús funerari, mentre que els talaiots eren grans torres de pedre la funció exacta de les quals encara es desconeix. Podrien haver estat torres de vigilància, llocs de reunions o la llar de les persones més riques i importants dels poblats d’aquesta etapa.

CROMLEC

NAVETA

TALAIOT