TIPUS DE NÚVOLS

CIRROCÚMULS

CIRROSTRATS

CIRRUS

ALTOSTRATS

ALTOCÚMULS

NIMBOSTRATS

ESTRATOCÚMULS

ESTRATS

CÚMULS

CUMULONIMBUS

VARIES ALTURES

Aspecte: núvol de tempesta de base fosca capaç de créixer verticalment de manera impressionant. A vegades poden ser difícils de distingir dels nimboestrats. Si la precipitació és especialment intensa, o si la pluja va acompanyada de trons i llamps, estàs veient un cumulonimbus.
Nom: prové de les paraules llatines “nimbus” que vol dir núvol de pluja, i “cumulus” que vol dir acumulació.

ALTS

Aspecte: capa de núvols fina, transparent i a gran altitud capaç de produir un halo amb la llum del sol.
Nom: prové de les paraules llatines “cirro” que vol dir rínxol, i “stratus” que vol dir capa.

Aspecte: ratxes de núvols prims i tènues a gran alçada. Estan compostos per cristalls de gel.
Nom: prové del llatí “cirro” que vol dir rínxol.

Aspecte: petites taquetes esponjoses i blanquinoses a gran altura.
Nom: prové de les paraules llatines “cirro” que vol dir rínxol, i “cumulus” que vol dir acumulació.

MITJANS

Aspecte: llis i grisós. Porta precipitacions. A vegades poden ser difícils de distingir dels cumulonimbus. Si la precipitació és especialment intensa, o si la pluja va acompanyada de trons i llamps, estàs veient un cumulonimbus.
Nom: prové de les paraules llatines “nimbus” que vol dir núvol de pluja, i “stratus” que vol dir capa.

Aspecte: capa de núvols grisos i llisos capaços de tapar el sol.
Nom: prové de les paraules llatines “altum” que vol dir alt, i “stratus” que vol dir capa.

Aspecte: petites acumulacions esponjoses i blanquinoses.
Nom: prové de les paraules llatines “altum” que vol dir alt, i “cumulus” que vol dir acumulació.

BAIXOS

Aspecte: núvols llisos i grisosos de baixa altitud. Poden arribar a tocar a terra (boira).
Nom: prové del llatí “stratus” que vol dir capa.

Aspecte: cúmuls allargats i de color blanc-grisós que es troben a poca altura. A diferència dels estrats, que són completament llisos, mostren formes irregulars.
Nom: prové de les paraules llatines “stratus” que vol dir capa, i “cumulus” que vol dir acumulació.

Aspecte: acumulacions esponjoses i blanquinoses, similars a boletes de cotó, que podem veure a poca altura.
Nom: prové del llatí “cumulus” que vol dir acumulació.