SUBSTÀNCIES I MATERIALS

Quan els àtoms es combinen formen substàncies amb característiques diferents com l’aigua, els metalls, els minerals o els gasos.

Els humans utilitzem aquestes substàncies com a materials per crear objectes segons les nostres necessitats.

Els materials poden ser purs (és a dir, un sol tipus de substància) o una mescla de substàncies.

PURS

Aquests materials estan fets d’un sol tipus de substància:

+MESCLES

Aquests materials estan fets barrejant substàncies pures:

LES MESCLES

Quan barregem substàncies ens poden sortir mescles de diferents tipus:

HOMOGÈNIES

Els components estan dissolts i no es poden diferenciar.

HETEROGÈNIES

Els components es poden distingir a simple vista o amb l’ajuda d’un microscopi.

MANERES DE SEPARAR MESCLES

Algunes tècniques per separar mescles homogènies són:

VAPORITZACIÓ

CRISTAL·LITZACIÓ

DESTIL·LACIÓ

Algunes tècniques per separar mescles heterogènies són:

FILTRACIÓ

TAMISSATGE

DECANTACIÓ

IMANTACIÓ