LA MATÈRIA

Però què és la matèria?

Els científics descriuen la matèria com tot allò que té massa i volum.

LES PROPIETATS GENERALS DE LA MATÈRIA

LA MASSA

EL VOLUM

LES PROPIETATS ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA

Les propietats generals són presents en tota la matèria, però no ens serveixen per distingir una matèria d’una altra. Per tal de poder-les distingir, hem de mirar les propietats específiques. Alguns exemples d’aquestes propietats són els següents:

DURESA

La resistència d’un material a ser ratllat.

Quan un material no és dur i es ratlla amb facilitat diem que és tou.

TENACITAT

És la capacitat d’un material de resistir cops sense trencar-se.

Quan un material es trenca amb facilitat diem que és fràgil.

FLEXIBILITAT

És la capacitat d’un material de doblegar-se sense trencar-se.

Quan un material no es flexiona amb facilitat diem que és rígid.

ELASTICITAT

És la capacitat d’un material per recuperar la seva forma original després de ser deformat.

Un material que no recupera totalment la seva forma és inelàstic o plàstic.

DENSITAT

La quantitat de massa per unitat de volum d’un material.

La densitat influeix en la flotabilitat dels materials en un líquid.