FONTS D'ENERGIA

Fem servir electricitat per il·luminar les nostres llars i els carrers, per cuinar, per escalfar-nos i per fer funcionar tota mena d’aparells i vehicles.

Sens dubte podem dir que l’energia elèctrica és una de les més importants per a les nostres vides. Per això, generar-la és una tasca importantíssima per a la humanitat. 

Al llarg dels anys, els humans hem esbrinat com obtenir-la a través de diferents fonts. Algunes d’aquestes fonts són:

COM OBTENIM L'ENERGIA ELÈCTRICA?

Cada font d’energia té les seves maneres particulars d’usar-se a l’hora de produir electricitat, però en general l’objectiu de totes és moure turbines connectades a generadors elèctrics que, al girar, produeixen l’electricitat.

CLASSIFICACIÓ DE LES ENERGIES

Classifiquem les fonts d’energia en renovables i no renovables segons si els seus recursos primaris són d’ús limitat o il·limitat:

ENERGIES RENOVABLES

ENERGIES NO RENOVABLES