LA REPRODUCCIÓ DE LES PLANTES

Les plantes es poden reproduir de diferents maneres. La reproducció que es produeix a través de les flors (i per tant la del 90% de les plantes), es coneix amb el nom de reproducció sexual. En canvi, si la planta es reprodueix a través d’una de les seves parts (un tubercle, una branca, una tija…) en diem reproducció asexual.

REPRODUCCIÓ SEXUAL
1

1. POL·LINITZACIÓ

El pol·len es desprèn dels estams i cau dins el pistil. El pol·len pot ser de la mateixa planta o pot haver estat transportat pel vent, l'aigua o un animal com una abella.

2

2. FERTILITZACIÓ

El pol·len fertilitza l'òvul de la planta i es transforma en una llavor.

3

3. FORMACIÓ DE LA LLAVOR I EL FRUIT

La llavor queda recoberta per un fruit. El fruit pot ser diminut o gran com una poma, una sindria o una carbassa.

4

4. GERMINACIÓ

La llavor germina i es converteix en una nova planta.

Recorda el nom de les parts de la flor:

1. POL·LINITZACIÓ

El pol·len es desprèn dels estams i cau dins el pistil. El pol·len pot ser de la mateixa planta o pot haver estat transportat pel vent, l’aigua o un animal com una abella.

2. FERTILITZACIÓ

El pol·len fertilitza l’òvul de la planta i es transforma en una llavor.

3. FORMACIÓ DE LA LLAVOR I EL FRUIT

La llavor queda recoberta per un fruit. El fruit pot ser diminut o gran com una poma, una sindria o una carbassa.

4. GERMINACIÓ

La llavor germina i es converteix en una nova planta.

Recorda el nom de les parts de la flor: