ELS NIVELLS D'ORGANITZACIÓ DELS ÉSSERS VIUS

Un àtom és la part més petita que pots tenir d’una substància, material o ésser viu. Imagina que tot el món està fet de petites peces, com si fossin les peces d’un trencaclosques. Aquests peces es diuen “àtoms”.

Els àtoms (les peces del trencaclosques) es combinen en forma de molècules per crear coses més grans, com les cèl·lules, les roques o l’aigua.

Aquestes peces no es consideren éssers vius perquè no duen a terme les funcions vitals, però són els elements bàsics perquè les formes de vida més bàsiques puguin existir.

Les cèl·lules són la unitat de vida més petita que existeix. Estan formades per les peces més petites del trencaclosques: els àtoms i les molècules.

Les cèl·lules es combinen i formen teixits.

Els teixits s’uneixen i formen òrgans.

Els òrgans s’agrupen entre ells en sistemes o aparells per dur a terme diferents funcions, com l’aparell respiratori o el sistema circulatori.

El conjunt de teixits, òrgans i aparells formen els organismes, com tu!

Un conjunt d’organismes d’una mateixa espècie formen una població.

Les poblacions conviuen i es relacionen amb altres poblacions de la mateixa espècie o d’espècies diferents formant ecosistemes.

El conjunt de tots els ecosistemes del món forma la Biosfera.