LES FUNCIONS VITALS

Per poder viure i perpetuar-se els éssers vius realitzen tres funcions vitals: