ELS ECOSISTEMES

     Les relacions que s’estableixen entre els éssers vius i el medi que els envolta (els seus hàbitats) reben el nom d’ecosistema.

     Podríem dir que: MEDI FÍSIC + ÉSSERS VIUS = ECOSISTEMA

     Els ecosistemes poden ser tan petits com l’escorça d’un arbre o tan grans com tot un bosc. Hi ha diferents tipus d’ecosistemes segons les seves característiques. Aquí en pots veure alguns: