ELS EQUINODERMS

Estrelles de mar, eriçons, cogombres de mar...

Els equinoderms són animals exclusivament marins. Es troben al fons marí, tant a les zones litorals com a les zones abissals.

Els equinoderms tenen un esquelet intern fet de cristalls de calci. Si el seu esquelet s’asseca es queda sòlid, per això tenen uns porus similars als de les esponges que absorbeixen aigua. Els esquelets dels equinoderms (i d’altres animals marins com els coralls) són l’origen de la majoria de formacions rocoses de pedra calcària.

Els equinoderms, igual que la majoria d’animals marins, per respirar extreuen l’oxigen de l’aigua i són incapaços de respirar l’oxigen de l’aire, per això, si estan massa estona fora de l’aigua (normalment minuts), es moren. Per això, si mai et trobes un equinoderm al mar, no el treguis de l’aigua!

La majoria poden reproduir-se de manera asexual, el que els permet regenerar teixits, òrgans i extremitats. En alguns casos són capaços de regenerar-se completament a partir d’una sola extremitat.

  • Són animals exclusivament marins.

  • Tenen porus per absorbir aigua.

  • Els seus esquelets estan fets de cristalls de calci que ajuden a crear formacions de pedra calcària.

  • No poden respirar fora de l’aigua.

  • Es poden regenerar.

        Has vist mai un eriço movent-se? O una estrella de mar? Tot i que estan una mica camuflats, els equinoderms tenen uns petits tentacles que fan servir de potes per desplaçar-se.

        Els equinoderms han desenvolupat diferents maneres de protegir-se. Alguns eriçons i estrelles de mar, tenen punxes que els protegeixen, algunes de les quals contenen toxines. Sabies que s’han vist alguns crancs fent servir eriçons per protegir-se com si d’un escut es tractés?!

        Els cogombres de mar tenen un mecanisme de defensa que els permet ejectar els seus òrgans interns per protegir-se dels depredadors. Aquests òrgans són enganxosos, contenen verí i poden immobilitzar als depredadors. Però no pateixis, els òrgans expulsats es tornen a regenerar en qüestió de setmanes.

Galeria d'equinoderms