top of page

LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ

La nutrició és el conjunt de processos que ens permeten utilitzar i transformar les substàncies que necessitem per a mantenir-nos vius.

 

És a dir, és aquella funció que ens permet aprofitar els nutrients que ens aporten els aliments per alimentar les cèl·lules del nostre cos.

 

La porten a terme quatre aparells: el digestiu, el respiratori, el circulatori i l'excretor.

Aparells

digestive syst.png
respiratory.png
VENES A.png
excretor.png
bottom of page