top of page

EL DÍGRAF

Un dígraf és un grup de dues lletres que utilitzem per representar un únic so.

 

​Els dígrafs ens poden confondre a l'hora de separar les paraules en síl·labes.

 

A continuació trobaràs una graella que t'ajudarà:

Dígrafs que se separen

rr

ss

sc

l·l

tg

tj

tx

ix

ar-ri-bar, cor-re-foc

cos-set, pis-sar-ra

Exemples

no-vel-la, col-le-gi

cot-xe, car-tut-xe-ra

for-mat-ge, pa-ti-nat-ge

plat-ja, cor-ret-ja

co-nei-xi-a, ca-lai-xe-ra

Dígraf

as-cen-sor, es-ce-na

Dígrafs que NO se separen

Dígraf

raig, maig, de-go-teig

pe-ri-qui-to, pa-quet

es-ti-gués, for-mi-gues

Exemples

ba-nya, a-ra-nya

u-llets, co-lla

ll

ny

gu

qu

ig

12-Periquito.png

ACTIVITATS

bottom of page