directory-973993_1920.png

E. Moderna

Edat Mitjana

QUAN COMENÇA? Al 476.

QUÈ VA PASSAR? S'acaba l'Imperi Romà d'Occident.

FINS QUAN? Fins a finals del segle XV.

- 1453, caiguda de l'Imperi Romà d'Orient.

- 1492, descobriment d'Amèrica.

   A Espanya:

- 1492, acaba la reconquesta de la península amb la guerra de Granada.

Les etapes de l'Edat Mitjana

Etapa

Segle

Alta

VI

V

VII

VIII

IX

X

Plena

XI

XII

XIII

Baixa

XIV

XV

711

722

Conquesta musulmana

Visigots

Caiguda de l'Imperi Romà d'Occident

476

Reconquesta cristiana

1492

La pesta negra

CARACTERÍSTIQUES GENERLS DE L'EDAT ANTIGA

Sorgeixen les primeres civilitzacions.

civilitzacions 2.png
civilitzacions 1.png

Es construeixen les primeres ciutats.

ciutadella.png

La societat es comença a organitzar, generalment en forma de jerarquia.

Piràmide jerarquia.png
escriptura.png

S'inventen els primers sistemes d'escriptura.

Hi ha un gran progrés tecnològic: artesania, construccions...

r2.png
r4.png
r6.png
r1.png
r5.png

​​Apareix el comerç entre les diferents ciutats.

Al principi a través d'intercanvis i més endavant a través de monedes.

Barter.png
moneda romana.png

Es desenvolupen les cultures i la religió.

La majoria són politeistes.

Deus grecs.png

​​Apareixen les ciències, les matemàtiques, la filosofia, les primeres lleis...

philos.png
pERGAMI MATES.png
abaco.png
law.png

CIVILITZACIONS DE L'EDAT ANTIGA

Al voltant del Mediterrani es varen desenvolupar moltes civilitzacions. Algunes de les més destacades van ser les següents: