top of page

Edat dels Metalls, la metal.lúrgia

directory-973993_1920.png

E. Antiga

QUAN COMENÇA? Al 5.000 aC.

QUÈ VA PASSAR? Es descobreix com dominar els metalls amb la metal·lúrgia

FINS QUAN? Acaba als voltants del 1.000 aC, per tant, es solapa amb l'Edat Antiga en molts llocs!

Característiques de l'Edat dels Metalls

Tram_edat_metalls.png

DOMINI DELS METALLS

ARTESANS

     Fa 7.000, es a dir, cap al 5.000 aC, els humans varen aconseguir dominar els metalls.

 

   Primer varen dominar el coure, i més tard el bronze (una aliatge de coure i estany) i finalment varen aconseguir dominar el ferro.

NOVES EINES

   Amb els metalls dominats, els homes varen poder perfeccionar algunes eines que ja coneixien, com les destrals, les aixades o les llances, i també varen poder fabricar noves armes com les espases.

 

   També es va inventar l'arada que amb l'ajuda dels animals servia per llaurar millor el camp.

   Amb aquest auge d'inspiració també es varen inventar la roda i la vela, que varen servir per crear mitjans de transport com els carruatges i els vaixells.

   Durant l'Edat dels Metalls  les feines es varen diversificar i varen començar a aparèixer els oficis i les artesanies

 

   Un dels més important va ser la metal·lúrgia, que requeria de feines com l'extracció de metalls de les mines, el transport i el comerç dels artefactes produïts.

   D'aquesta manera les feines es varen començar a repartir entre la població (agricultors, ramadersteixidors, ferrers, comerciants...). Però no totes les feines varen resultar iguals, algunes com la metal·lúrgia, van permetre l'obtenció de molts més beneficis i riqueses que d'altres, fet que va causar que hi apareguessin les primeres desigualtats socials.

화순_대곡리_청동기_일괄.png

COMERÇ

   Gràcies a l'aparició de les noves artesanies i a la perfecció de les tècniques d'agricultura i ramaderia (degut a les noves eines i a la millora del clima), els poblats de l'Edat dels Metalls varen començar a tenir excedents de producció, el que els va permetre iniciar-se en el comerç d'aquests béns amb els pobles dels voltants.

   Amb el pas del temps, i gràcies a la invenció de la roda i la vela, el comerç es va poder estendre a regions cada vegada més llunyanes.

ELS POBLATS

   A mesura que creixen les poblacions, els poblats es feien cada vegada més grans. Amb la interacció entre pobles, varen començar a sorgir conflictes. Per protegir-se dels enemics, els humans varen començar a construir muralles al voltant de les seves cases, que també eren cada vegada més grans i sofisticades. 

CONSTRUCCIONS MEGALÍTIQUES

     Al principi de l'Edat dels Metalls es varen seguir construint monuments megalítics com els ja coneguts menhirs, dòlmens i cromlecs, però cada vegada les construccions es varen fer més sofisticades, i en llocs com Mallorca i Menorca varen començar a aparèixer les primeres navetes i talaiots.

 

     Les navetes eren edificis de grans dimensions d'ús funerari, mentre que els talaiots es creu que eren grans torres de vigilància o probablement les llars de les persones més riques i important dels poblats d'aquesta etapa.

Los_Millares_recreacion_cuadro.jpg
Bronze_age_weapons_Romania.png
transparent-rock-black-mineral-igneous-r
kisspng-copper-metal-aluminium-material-
axe.png
kisspng-bronze-age-shield-boss-iron-age-
1280px-Talaiot_oest_de_Cornia_Nou_(Menor
Tudons01.jpg
jersey-1707210_1920.jpg
paper tallat.png

cromlec

paper tallat.png

naveta

paper tallat.png

talaiot

POSA A PROVA EL QUE HAS APRÈS:

a. Fitxes de l'Edat dels Metalls per imprimir.

b. Fitxes de l'Edat dels Metalls en format formulari.

bottom of page