top of page

DIFTONGS I HIATS

Es produeix un diftong quan pronunciem dues vocals dins una mateixa síl·laba

Els diftongs poden ser creixents o decreixents.

Es produeix un hiat quan dues vocals juntes es pronuncien en síl·labes diferents.

DIFTONGS CREIXENTS

qu

gu

+

a

e

i

o

u

quadre

aqüífer

quota

aigua

pingüí

A principi de síl·laba:

i

u

a

e

i

o

u

+

iogurt

ioga

hiena

hiat

cauen

DIFTONGS DECREIXENTS

a

e

i

o

u

+

aire

feina

piular

coure

duus

i

u

Vocal forta + feble o vocal feble + feble

HIATS

ve-ï-na

pa-ís

te-a-tre

a-e-ro-port

gra-e-lla

fu-et

di-e-ta

o-ï-da

ACTIVITATS

bottom of page