top of page
Gust ancla

L'APARELL RESPIRATORI

Quan respirem, intercanviem gasos entre el nostre cos i l'exterior. Per realitzar la nutrició, necessitem prendre oxigen de l'aire i eliminar el diòxid de carboni que es forma al nostre cos.


L'aparell respiratori és l'aparell encarregat de fer la respiració. Està format per les vies respiratòries, els pulmons i el diafragma.

Vies respiratòries

  • Les foses nasals són dues cavitats que s'obren a l'exterior pel nas. En passar per les fosses nasals, l'aire s'escalfa i s'humiteja.

  • La faringe és una cavitat que comunica amb la laringe, que és on trobem les cordes vocals.

  • La tràquea és un tub que condueix l'aire cap als bronquis.

  • Els bronquis són dos conductes amb ramificacions dins els pulmons anomenats bronquíols.

  • Els bronquíols són ramificacions dels bronquis, que acaben en unes petites cavitats anomenades alvèols.

aparell respiratori noms.png

Pulmons 

  • Els pulmons són dos òrgans esponjosos formats per milions de saques anomenats alvèols, que estan envoltats de vasos sanguinis molt fins. Estan protegits per la caixa toràcica.

  • En els alvèols es produeix l'intercanvi de gasos:

L'oxigen de l'aire passa a la sang.
El diòxid de carboni que genera el nostre cos i que és transportat per la sang passa als alvèols i és expulsat a l'exterior.
 

Diafragma

  • El diafragma és un múscul que es troba sota els pulmons. El seu moviment permet la respiració.

Posa a prova el que has après

MÉS ACTIVITATS

TORNA A L'INICI

bottom of page