top of page

COMPARACIÓ DE NOMBRES

Quan comparem nombres, fem servir els següents signes:

<

>

=

Menor que...

Major que...

Igual

Els passos que hem de seguir per comparar nombres, són:

1. Observarem quin dels nombres té més xifres. El que en tingui més, serà el més gran.

568.521 i 5.324.657

El primer nombre té 6 xifres, i el segon 7, per tant és més gran el segon: 

568.521 < 5.324.657

2. Si tots dos nombres tenen la mateixa quantitat de xifres, comparem les seves xifres començant per l'esquerra fins que en trobem un nombre que sigui diferent de l'altre.

 

367.997 i 367.897

El número 9 és més gran que el 8, per tant és més gran el primer: 

367.997 > 367.897

 

3. Finalment, si els nombres que estem comparant són exactament iguals, llavors farem servir el simbol d'igual.

852.697 = 852.697

footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png

Quan comparem nombres, fem servir els següents signes:

<

>

=

Menor que...

Major que...

Igual

56

28

fishing-3550959_1280 copia.png

Els passos que hem de seguir per comparar nombres, són:

1. Observarem quin dels nombres té més xifres. El que en tingui més, serà el més gran.

568.521 i 5.324.657

El primer nombre té 6 xifres, i el segon 7, per tant és més gran el segon: 

568.521 < 5.324.657

2. Si tots dos nombres tenen la mateixa quantitat de xifres, comparem les seves xifres començant per l'esquerra fins que en trobem un nombre que sigui diferent de l'altre.

 

367.997 i 367.897

El número 9 és més gran que el 8, per tant és més gran el primer: 

367.997 > 367.897

 

3. Finalment, si els nombres que estem comparant són exactament iguals, llavors farem servir el simbol d'igual.

852.697 = 852.697

footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png
footprints-151189_1280.png

ACTIVITATS

1. Posa a prova els teus coneixements i comprova si has entès la lliçó.

2. Juguem amb els nombres! Ara un xic més difícil, prova el que has après amb aquest joc.

*Fes clic a "practice mode" per practicar. Quan hagis practicat pots provar el "race mode" i fer una competició.

bottom of page