top of page

CLASSIFICACIÓ DE LES PLANTES

Ancla 3

Existeixen diverses maneres de classificar les plantes segons les seves característiques.

 

Algunes de les més comunes són les següents:

SEGONS SI TENEN O NO TENEN FLOR

Ancla 1

Plantes SENSE FLOR:

- MOLSES

quitar_el_musgo_de_la_madera_exterior.jp

Plantes AMB FLOR:

- GIMNOSPERMES (SENSE FRUIT)

gimnospermas-gimnospermae.jpg

- FALGUERES

5a0c460682e02d31ecb8cfdc.png

- ANGIOSPERMES (AMB FRUIT)

6d2d9279f595138b1c5ea50d20c213f1.jpg

SEGONS LA SEVA TIJA

Ancla 2

Tija prima i flexible

No té tronc principal

HERBA

ARBUST

Tija gruixuda i dura

Té tronc principal

ARBRE

580b585b2edbce24c47b26b8.png
580b585b2edbce24c47b2629.png
580b585b2edbce24c47b2728.png

ACTIVITATS

TORNA A L'INICI

bottom of page