top of page

LES CÈL·LULES

Ancla 3

Els éssers vius estan formats per una o més cèl·lules.

 

Se'ls coneix amb el nom de:

 

UNICEL·LULARS: quean sín formats per una única cèl·lula. 

PLURICEL·LULARS: quan són formats per diverses cèl·lules.

LES PARTS DE LA CÈL·LULA

Membrana plasmàtica: és una barrera que separa l'interior de la cèl·lula de l'exterior i la protegeix.

El citoplasma: ocupa l'interior cel·lular i conté els orgànuls, que són petits òrgans encarregats de realitzar les funcions de la cèl·lula com la nutrició o la respiració.

Nucli: s'encarrega de regular les funcions cel·lulars. Es troba en el citoplasma.
 

Les_parts_de_la_cel_Página_1.png

Nucli

El citoplasma

Orgànuls

Membrana plasmàtica

ACTIVITATS

TORNA A L'INICI

bottom of page