L'APARELL DIGESTIU

L'aparell digestiu és el sistema d'òrgans que transforma els aliments en substàncies simples en un procés anomenat digestió. Un cop realitzada la digestió, l'organisme pot absorbir aquestes substàncies i fer-les servir en l'obtenció d'energia i en el manteniment del cos.

Ap. digestiu2.png

L'aparell digestiu consta dels següents òrgans:

  • La boca: conté les dents, que mosseguen i masteguen el menjar. La llengua barreja els aliments amb saliva, generada per les glàndules salivals, i els empeny cap a la faringe.

  • L'esòfag: serveix de conducte de pas per als aliments entre la faringe i l'estómac. Un cop ha arribat a l'esòfag, el menjar passa automàticament a l'estómac.

  • L'estómac: tritura i barreja els aliments amb sucs gàstrics i els converteix en una massa anomenada quim.

  • L'intestí prim: és un tub llarg i prim, de més de 5 m de longitud. En ell es produeix la major part del procés de la digestió i també és on es produeix l'absorció dels nutrients. L'intestí prim desemboca a l'intestí gros. El pàncrees i el fetge estan conectats a l'intestí prim i l'ajuden a disoldre el quim.

    • El pàncrees: produeix els sucs pancreàtics que faciliten la transformació dels aliments.

    • El fetge: produeix i allibera substàncies digestives a l'intestí prim. 

  • L'intestí gros: és un tub ample d'1,5 m de longitud, situat a l'abdomen. A través de l'intestí gros s'absorbeix l'aigua. 

  • L'anus: és la part final de l'intestí gros. El material sobrant del procés digestiu és impulsat i excretat per l'anus.

SIstema digestiu.gif

En aquesta animació podràs observar com funciona el procés de la digestió (castellà):

ap digestivo.png

Posa a prova el que has après

MÉS ACTIVITATS

TORNA A L'INICI