L'EDAT MODERNA

Activitats

1. Comprova el que has après sobre l’Edat Moderna:

0%

L'Edat Moderna

1. Com solucionaven els conflictes durant l’Edat Moderna?

2. La Revolució Industrial va ser:

3. Què eren les colònies de l’Edat Moderna?

4. Qui eren els burgesos?

5. Què van fer els reis al llarg de l’Edat Moderna per guanyar més poder?

6. La Revolució Francesa va ser:

7. Els gran progressos i els nous ideals varen fer que es duguessin a terme grans revolucions com:

8. Durant l’Edat Moderna es va despertar un gran interès en...

0%