L'EDAT MODERNA

Activitats

1. Comprova el que has après sobre l’Edat Moderna:

0%

L'Edat Moderna

1. Durant l’Edat Moderna es va despertar un gran interès en...

2. Què van fer els reis al llarg de l’Edat Moderna per guanyar més poder?

3. La Revolució Industrial va ser:

4. Els gran progressos i els nous ideals varen fer que es duguessin a terme grans revolucions com:

5. Com solucionaven els conflictes durant l’Edat Moderna?

6. Què eren les colònies de l’Edat Moderna?

7. La Revolució Francesa va ser:

8. Qui eren els burgesos?

0%