L'ENERGIA ES TRANSFORMA

No podem crear ni destruir l’energia, però sí que la podem transformar. Per exemple:

Amb l’ajuda de molins i generadors elèctrics transformem l’energia mecànica del vent en electricitat. Aquesta electricitat viatge fins les llars i posteriorment és transformada en diferents tipus d’energia segons les nostres necessitats: en passar per una bombeta es transforma en energia lumínica, en passar pel forn es transforma en energia tèrmica, i en passar per un ventilador, en energia mecànica.

L’energia no es crea ni es destrueix, l’energia es transforma.