LES CÈL·LULES

La cèl·lula és la unitat de vida més petita que existeix i alhora és el component bàsic del trencaclosques per crear altres éssers vius. Són extremadament petites i necessitem un microscopi per poder-les observar. Mira com és una cèl·lula de ben a prop!

Hi ha cèl·lules de formes, composicions i mides ben diferents, però les seves parts més importants són:

  • Nucli: és com el cervell de la cèl·lula. Conté les instruccions per dir-li com ha de viure.
  • Citoplasma: és una mena de gelatina que omple la cel·lula i en la qual floten els els orgànuls i el nucli de la cèl·lula.
  • Orgànuls: són com petits òrgans encarregats de realitzar les funcions de la cèl·lula com la nutrició o la respiració.
  • Membrana plasmàtica: és una barrera que separa l’interior de la cèl·lula de l’exterior. Regula el flux d’entrada de substàncies essencials com els nutrients, així com la sortida dels productes de rebuig.

Segons la quantitat de les cèl·lules que componen un ésser viu, aquests poden ser:

UNICEL·LULARS

Són aquells que estan formats per una sola cèl·lula.

PLURICEL·LULARS

Són aquells que estan formats per diverses cèl·lules.

Quan les cèl·lules, les peces més petites del trencaclosques de la vida, s’uneixen entre si, són capaces de crear les estructures necessaries per fabricar éssers vius complexos com un animal, una planta, un fong o una alga.

Per fer-ho, s’organitzen de la següent manera:

  • Les cèl·lules que fan una mateixa funció s’agrupen en teixits.
  • Els teixits s’uneixen i formen òrgans.
  • Els òrgans formen part d’aparells o sistemes.
  • Un conjunt de sistemes forma un organisme, és a dir, un ésser viu.